EFICALK

  • Řešení problémů s vápencovými usazeninami ve vodních systémech pomocí systému EFICALK
  • Bez použití chemických produktů ani jiných upravovačů vody
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Bez následného servisu
  • Použitelný pro všechny typy potrubí
  • Navracuje vodě její původní samočistící vlastnosti

EFICALK ODSTRAŇUJE VODNÍ KÁMEN A REVITALIZUJE VODU V OTEVŘENÁM SYSTÉMU

Ať už se jedná o sdílené vodní systémy (městské ), nebo o průmyslové systémy, přítomnost vápence je opakujícím se problémem.

Řešení problémů s vápencovými usazeninami ve vodních systémech pomocí systému EFICALK.

Voda pochází z pramene a od počátku má přirozené samo-regenerující vlastnosti, jež ztrácí následkem různých úprav při průchodu systémem.

Princip fungování systému DRAG’EAU umožňuje reorganizaci a restrukturalizaci vody. Voda, která prochází systémem, obnoví svůj potenciál autoregenerace a původní vitality.

Vodní kámen zmizí velmi rychle a vodní systém se vrátí do svého původního energického stavu. Životnost systému se prodlouží a nebude docházet k tak častému poškození a potřeby opravy.

Oblast použití

  • Systému EFICALK chrání všechny otevřené vodní okruhy. EFICALK pracuje s vodou, ne s materiálem, proto není omezení v použití typu rozvodů ( měď, PVC, atd..)
  • EFICALK můžeme použít v domácnostech, komerčních a průmyslových objektech.