VÝSLEDKY A ZÁRUKY

VÝSLEDKY

Pro vodu je přirozené být v pohybu, prouděním vody vznikají víry, které podmiňují její strukturu a potenciál.

Při průchodu systémem EFICALK je voda obnovena na malé shluky prostřednictvím frekvencí generovaných keramickými částicemi a kapalinou ve skleněných tubusech.

Každý systém EFICALK je vyráběn podle přesných specifických požadavků a díky tomu energizuje vodu a pomáhá regenerovat vodovodní systém a zvyšovat délku jeho životnosti.

Změna frekvence vody a efektu Vortex způsobuje vypouštění negativních iontů (OH-). Degradace kovových částic je pozastavena, jsou díky těmto efektům znovu polarizovány a unášeny proudem. Následně se připojují na stěnu potrubí a dochází k tzv. pasivnímu efektu, který přerušuje proces koroze.

ZÁRUKY

Zařízení EFICALK se osvědčuje v oblasti úpravy vody více než 20 let na mezinárodním poli. Produkty EFICALK mají certifikaci TUV a certifikát HQE (Haute Qualité Environnementale - vysoká kvalita životního prostředí).

Záruka na produkty EFICALK 2 roky.