DRAG'EAU

 • Odstranění kalů a revitalizace vody v uzavřeném systému pomocí systému DRAG'EAU
 • Bez použití chemických produktů ani jiných upravovačů vody
 • Jednoduchá a rychlá montáž
 • Bez následného servisu
 • Použitelný pro všechny typy potrubí
 • Navracuje vodě její původní samočistící vlastnosti

DRAG´EAU ODSTRAŇUJE KAL A REVITALIZUJE VODU V UZAVŘENÉM SYSTÉMU

Ať už se jedná o instalace v domácnostech, společných či průmyslových zařízeních, kal a zanesení uzavřených obvodů představuje stále se opakující problém.

Zanesení kalem uzavřených topných a chladicích obvodů je do značné míry důsledkem koroze, ale rovněž výskytu vodního kamene, bakterií či řas.

Voda pochází z pramene a od počátku má přirozené samo-regenerující vlastnosti, jež ztrácí následkem různých úprav při průchodu systémem.

Díky technologii DRAG'EAU lze vodu regenerovat a zabránit opakujícímu se zanášení kalem v potrubí (uzavřených systémech).

Princip fungování systému DRAG’EAU umožňuje reorganizaci a restrukturalizaci vody. Voda, která prochází systémem, obnoví svůj potenciál autoregenerace a původní vitality.

Jevy jako kaly, akumulace řas a vodního kamene zmizí velmi rychle a vodní systém se vrátí do svého původního energického stavu.

Oblast použití

 • Systému Drag'Eau chrání všechny uzavřené vodní okruhy. Drag´Eau pracuje s vodou, ne s materiálem, proto není omezení v použití typu rozvodů ( měď, PVC, atd..)
 • Drag´Eau lze implementovat do systémů:
  • Ústřední topení
  • Vyhřívané podlahy
  • Radiátory
  • Kolektivní a průmyslové vytápění
  • Chladicí systémy
  • Klimatizace